Usługa księgowa

inne


Biuro Rachunkowe specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kadrowo – płacowej oraz finansowo – księgowej podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski. Naszymi Klientami są firmy o różnorodnych profilach działalności: handlowej, usługowej, produkcyjnej. Świadczymy usługi zarówno dla spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jak również przedsiębiorców działających jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nasz zespół tworzą profesjonaliści z długoletnim, popartym sukcesami doświadczeniem zawodowym. W oparciu o tak bogatą praktykę zapewniamy naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie. Niezależnie od doświadczenia, nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości i udoskonalaniem standardów obsługi, tak aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom i indywidualnym oczekiwaniom naszych Klientów.Zakres świadczonych usług:

1. Obsługa kadr,

2. Obsługa płac

3. Pomocy w założeniu firmy(m.in. pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu; przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów państwa dokumentów wymaganych do rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności biznesowej; pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej),

4. Sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

5. Przechowywania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów związanych z ich prowadzeniem.

6. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

7. ryczałt ewidencjonowany,

8. karta podatkowa,

9. księgi handlowe,

10. bieżące księgowanie,

11. nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,

12. przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych,

13. sporządzanie sprawozdań finansowych,

14. przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych, przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi,

15. bieżąca analiza sald kont analitycznych,

16. sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)

17. prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

18. opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości,

19. sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG.


Wszystkie usługi świadczymy z dołożeniem należytej staranności oraz z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta. Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym, możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy, a obsługę księgową pozostawić nam.

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów, aby móc dobrać dla Państwa odpowiednie warunki współpracy.


Ważne do: 2023.12.08, wyświetleń: 366

nr ogłoszenia: 20695